Jak jsou doručovány naše výrobky

Veškeré naše výrobky rozvážíme výhradně našimi vlastními dopravními prostředky.

 Výrobky jsou doručovány našimi dopravními prostředky typu "velkoobjemová dodávka" , nebo "otevřený valník" - podle typu dodávaného výrobku. Vyložení nákladu v místě určení zajistí řidič doručujícího vozidla s tím, že řidič náklad vyloží maximálně do vzdálenosti 3 m od doručujícího vozidla (řidič nemá povinnost přenášet výrobky na delší vzdálenost než 3 m).